Polecat Kjøp Sko Sneakers Online 0201 Sorte Black 435 white
    Jumpsuit Ichi Thrush Jumpsuit Thrush Ichi Ichi Ichi Jumpsuit Jumpsuit Thrush Thrush Thrush Ichi Jumpsuit Ichi qHAFrw8q
  • Traktorar og plogar i alle variantar og årgangar var representert på Voll under norgesmeisterskapet i pløying.
  • 435 Polecat 0201 Sneakers Sko Black Kjøp Online Sorte white

Overlegen siger på heimebane

Kjartan Trane Skadsem vann NM tittel og kongepokal i klassa for teigplog. Skadsem hadde god margin ned til nummer to på lista.

– Ei god pløglse dannar grunnlaget for gode avlingar, sa norgesmeisteren, som vann konkurransen for andre året på rad.

Skadsem har detatt i NM ti gonger dei siste tolv åra, og vunne fire gonger.I sommar deltok han på VM i Frankrike.

– Det vanvittig gode miljøet er ein av grunnane til at eg har halde på med konkurransepløying så lenge, uttaler Skadsem.

Vinnaren av klassa for teigplog og klassa for vendeplog, elite, kvalifiserer seg direkte til VM som skal arrangerast i Danmark neste sommar.

I klassa for vendeplog elite var det Harald Bøhsdalen som vart kåra som Norgesmeister, også han for andre året på rad. I vendeplog standard var det Henry Eskeland som gjekk sigrande ut av konkurransen.

– Pløying er presisjonsarbeid, sa Einar Moe. Moe har vore engasjert i miljøet rundt konkurransepløying dei siste 40 åra.Sko Online Kjøp 0201 Polecat Black Sorte Sneakers white 435

Han forklarer detaljer:

• Pløgsla skal vera jamn og fin.
• Pløgsla skal ha ei viss djupne, oppgitt av dommarane
• Opninga/ryggen skal vera flat, rett og lukka.
• Ugraskontroll; det skal ikkje stikka opp ugras verken i ryggen, i pløygsla elles eller i avslutninga.

Film fra lufta fra Norgesmeisterskap i pløying. Filmet med drone av Bjørn Georg Øie.

Sko López Kjøp Pura Sorte Heels Online Zaab534 qIq6wv Stikkord denne saka:
Baker D Brune Kjøp Poppy Heels Ted Sko Online gqPx5w8
white Sorte Kjøp 0201 Polecat 435 Online Black Sko Sneakers qw7I6 white Sorte Kjøp 0201 Polecat 435 Online Black Sko Sneakers qw7I6 white Sorte Kjøp 0201 Polecat 435 Online Black Sko Sneakers qw7I6 white Sorte Kjøp 0201 Polecat 435 Online Black Sko Sneakers qw7I6 white Sorte Kjøp 0201 Polecat 435 Online Black Sko Sneakers qw7I6
Share This