Kjøp Sko Sandals Crocs Classic Blå Cerulan Blue Online
    orchid Lilla Stan Orchid Kjøp Adidas Online Smith S18 Originals Bold Sko W Tint Sneakers zCvCqRE
  • Traktorar og plogar i alle variantar og årgangar var representert på Voll under norgesmeisterskapet i pløying.
  • Online Kjøp Sandals Sko Blue Cerulan Blå Classic Crocs

Overlegen siger på heimebane

Kjartan Trane Skadsem vann NM tittel og kongepokal i klassa for teigplog. Skadsem hadde god margin ned til nummer to på lista.

– Ei god pløglse dannar grunnlaget for gode avlingar, sa norgesmeisteren, som vann konkurransen for andre året på rad.

Skadsem har detatt i NM ti gonger dei siste tolv åra, og vunne fire gonger.I sommar deltok han på VM i Frankrike.

– Det vanvittig gode miljøet er ein av grunnane til at eg har halde på med konkurransepløying så lenge, uttaler Skadsem.

Vinnaren av klassa for teigplog og klassa for vendeplog, elite, kvalifiserer seg direkte til VM som skal arrangerast i Danmark neste sommar.

I klassa for vendeplog elite var det Harald Bøhsdalen som vart kåra som Norgesmeister, også han for andre året på rad. I vendeplog standard var det Henry Eskeland som gjekk sigrande ut av konkurransen.

– Pløying er presisjonsarbeid, sa Einar Moe. Moe har vore engasjert i miljøet rundt konkurransepløying dei siste 40 åra.Online Sko Kjøp Crocs Blue Classic Blå Sandals Cerulan

Han forklarer detaljer:

• Pløgsla skal vera jamn og fin.
• Pløgsla skal ha ei viss djupne, oppgitt av dommarane
• Opninga/ryggen skal vera flat, rett og lukka.
• Ugraskontroll; det skal ikkje stikka opp ugras verken i ryggen, i pløygsla elles eller i avslutninga.

Film fra lufta fra Norgesmeisterskap i pløying. Filmet med drone av Bjørn Georg Øie.

Sko Grå Online Msh M Sneakers Low R100 Grey Borg Björn Og Sportsko Kjøp Light BqZ8zz Stikkord denne saka:
Online Adidas Kjøp grey Originals core Black Sneakers plr X Core Og F17 Sko Four Sportsko PdxdqUwr
Cerulan Sko Kjøp Classic Sandals Online Blå Blue Crocs 1xfECgwfqH Cerulan Sko Kjøp Classic Sandals Online Blå Blue Crocs 1xfECgwfqH Cerulan Sko Kjøp Classic Sandals Online Blå Blue Crocs 1xfECgwfqH Cerulan Sko Kjøp Classic Sandals Online Blå Blue Crocs 1xfECgwfqH Cerulan Sko Kjøp Classic Sandals Online Blå Blue Crocs 1xfECgwfqH
Share This